TH | ENG

News Detail

ก่อตั้งเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

  • admin1 |
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ |
  • 2017-09-16 01:02:50

พิธีสืบชะตาสายน้ำ สืบสานสายในเครือข่ายองสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

และส่งมอบข้อมูลจากการดำเนินงานใน ชุดโครงการฟื้นคืนธรรมชาติสู่แม่น้ำลำคลอง จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วังทะลุ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์