ReadyPlanet.com  ReadyPlanet Web Engine
รวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งตนเองตามวิถีชุมชน
แนะนำตัว
จากใจ..webmaster
แนะนำประธานศูนย์ประสานงานฯ
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลอำเภอ จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลตำบล จังหวัดสุรินทร์
การบริหารราชการ
เครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์
เครือข่ายลุ่มน้ำ จ.สุรินทร์
องค์กรการเงิน จ.สุรินทร์
ชมรมศิลปินประทายสมันต์
ชมรมคนรักปราสาท
เขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยทับทันฯ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
เครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชนฯ
อัลบัมเก็บภาพ
งานขายเสียง
ชมรมศิลปินประทานสมันต์
ธรรมชาติสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างคน
ด้วยพลังแห่งศรัทธา
ภูมิปัญญาเป็นทุน
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ สานรักษ์ชายแดน ถวายพ่อของแผ่นดิน
ความเป็นมาของโครงการ
รายงานความคืบหน้า ๑
รายงานความคืบหน้า ๑/๒
รายงานความคืบหน้า ๒
รายงานความคืบหน้า ๒/๑
รายงานความคืบหน้า ๒/๒
รายงานความคืบหน้า ๓
รายงานความคืบหน้า ๔
พื้นที่ดำเนินการ คข.สานรักษ์ชายแดน
อำเภอกาบเชิง
อำเภอสังขะ
อำเภอบัวเชด
กิ่งอำเภอพนมดงรัก
พัฒนาการสื่อภาคประชาชน
วิวัฒนาการของวิทยุไทย
สื่อไทย ทำไมถึงต้องปฏิรูป??
โครงการพัฒนาสื่อภาคประชาชน
สื่อทางเลือกฐานชุมชน
ความรู้เรื่องผ้าไทย
ความรู้เรื่องผ้าไทย
ลวดลายผ้าไหมเมืองสุรินทร์
ความรู้รอบตัว
วัฒนธรรมชุมชน
กูยกับช้าง
ประเพณีบวชนาคช้าง
วัฒนธรรมตามพระราชดำริ
ประวัติศาสตร์ชนชาวกูย
“แกลมอ”
ข้อมูลเกี่ยวกับช้างสุรินทร์
รายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์
ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
ชนชาวแขมร์
สุภาษิตเขมร
เทอบอนแคแจ๊ด
“ลิเกเขมร”
เรียนภาษาเขมร
เส้นทางสายปราสาทขอม
วัฒนธรรมประเพณี จ.สุรินทร์
หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
ความรู้เกี่ยวกับสุรินทร์
เล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ในอดีต
เมืองสุรินทร์ วันนี้
ทวงทับหลังคืนสู่ชุมชน..
ร้านอาหารอร่อย จ.สุรินทร์
เว็บไซด์ดีๆ ที่ต้องดู
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รวมเว็บในหลวงกับการศึกษาไทย
การศึกษาตามอัธยาศัย
พระมหาชนก
ฟังเพลงประชาชน
เพลงชุด"ให้ความรักนำทาง"
VCD ชุดหอบรักห่มป่า
เพลงชุด"ตำนานพ่อมอเฒ่า"
เพลงชุด"เดี่ยวซอพื้นเมือง"
ก่อนจะเป็นเพลงหอบรนักห่มป่า
เรื่องสั้น/บทกวี
รักที่เฝ้ารอ
สะพานดาวของวรรณวิไล
แขกที่ไม่ได้รับเชิญ
เวทีชีวิต
ฉันคือฉัน
ขอแค่กำลังใจ
วันเวลาที่รอคอย
บนเส้นทางที่ยาวไกล
วิถีแห่งธรรมชาติ
บทเพลงแห่งชาวนา
เวทีชีวิต
ใครทำฟ้าเศร้า
มากมายล้วนภาพลวง
รักของแม่
ดอกไม้กับสายรัก
ฝนมา...ฟ้าหม่น
คืนฟ้าหม่น
เว็ปไซด์พันธมิตร
บ้านตุลาไทย
สมาคมหนังสือพิมพ์ฯ(สภท.)
บ้านหลังที่สองของคนเดินทาง
เด็กรักป่า
รวมเว็บไซด์องค์กรพัฒนาเอกชน
เครือข่ายการเมืองภาคประชาชน
surinindex คนดนตรี
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษย์ชน
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
สนง.วัฒนธรรม จ.สุรินทร์
ข่ายงานไทย (ในสหรัฐอเมริกา)
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับธรรมชาติและผืนป่า
บุปผาราชีนี ดอกไม้พระราชทาน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นภาคอีสาน
วนอุทยานเขาพนมสวาย
วนอุทยานป่าสนหนองคู
เพื่อนบ้าน
โครงการสเราะสแรสเร็นสรูลบูร
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เสียงฅนอีสาน
หลวงปูหงษ์ เกจิแห่งเมืองสุรินทร์
รักบ้านเกิด.คอม


สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
เสมสิกขา ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่สันติประชาธรรม
โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก (บ้านหลังที่สองของคนเดินทาง)
ศูนย์ข้อมูลเพื่อเสรีภาพประชาชน
ประชาไทย


คณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน

       
     
 
     
ขณะนี้....ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์ ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็น"สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไบนารี่ออฟชั่น คืออะไรกล่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสอบถามได้ที่ ๐๘๑- ๒๖๕๕๓๕๒ และ ๐๔๔- ๕๑๙๒๔๔ (อ่านประวัติรายบุคคลได้จากภาพ)

เครือข่ายความร่วมมือ โครงการต่างๆ
ขอเชิญสั่งจองจตุคามรามเทพ รุ่น มงคลทรัพย์แสนล้าน


สภท.จัดสร้างวัตถุมงคลจตุคาม-รามเทพ รุ่น “มงคล ทรัพย์แสนล้าน”  จัดหารายได้ก่อสร้างอาคารสมาคมฯ พระมหาเถระทั้งฝ่ายธรรมยุต-มหานิกาย แผ่เมตตามอบมวลสารพุทธคุณสูงให้กับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)

     


More ...
รวมพลังสร้างความดีถวายพ่อของแผ่นดิน


รวมพลังองค์กรชุมชนทั่วไทย เชื่อมร้อยเครือข่ายสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามถวายแด่พ่อของแผ่นดิน เน้นยึดแนวทางความพอเพียงบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการพัฒนา


More ...
จากศูนย์ประสานงานฯ สู่การเป็นสมาคมฯ


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์ เป็นองค์กรอิสระ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ที่มีแนวคิดคล้ายกันและรวมตัวกันขึ้นเพื่อการพัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองอย่างแท้จริง binary options คือ(อ่านต่อ)


More ...
สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เปิดสำนักงานแห่งใหม่พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดภูมิปัญญา วิชาความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิชาชีพ ตลอดถึงความรู้ด้านภาษา และเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับคนที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาศักยภาพตนเอง


บ้านพักรับรอง ให้บริการที่พักสำหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไปในราคาที่เป็นกันเอง


More ...
บอกข่าวเล่าเรื่อง
วัฒนธรรมชุมชน
นานาสาระเพื่อสุขภาพ


ซีนจ่าว...เวียดนาม

บันทึกการเดินทางเยือนประเทศเวียดนาม ของคณะสื่อมวลชนไทย ในนามของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนโครงการพัฒนาด้านการสื่อสาร และวัฒนธรรมของสองประเทศ binary option คืออะไร

ปลูกหญ้าแฝกถวายพ่อ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกเครือข่ายลุ่มน้ำมูล ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล บ้านม่วงมูล ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน

ประกาศให้รางวัลสำหรับผู้ที่พบลูกแมวและนำส่งคืน

รางวัล 1,000 บาท สำหรับผู้ที่พบเห็นลูกแมวสีน้ำตาล อายุประมาณ 2 เดือน มีเชือกสีดำและกระดิ่งผูกคอ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอดูอาการโรคกลัวน้ำ เนื่องจากเล่นกับสุนัขที่เป็นโรคกลัวน้ำแล้วถูกสุนัขกัด และมีคนหลายคนที่เล่นกับลูกแมวแล้วถูกข่วนถูกกัด (ลูกแมวยังไม่ได้ฉีดยากันโรคกลัวน้ำ)ผู้ที่พบเห็นกรุณานำส่งที่…คุณจ๋า / คุณหน่อย / คุณยายประนอมสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เลขที่ 110 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์  044-520536 และ 081-2655352 หรือ 086-8816270 (มีรางวัล 1,000 บาท สำหรับผู้ที่นำส่งคืน)

 


More ...


พิธีกรรมและความเชื่อของชาวอีสาน


ปะอ๊อกเปรี๊ยะแค พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของพี่น้องชาวขแมร ที่นำไปสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง ความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัว

ประเพณีแซนโฏนตา ประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติของพี่น้องชาวสุรินทร์ เชื้อสายเขมร ซึ่งปีนี้จัดให้มีพิธีบวงสรวง"แซนโฏนตา"เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน นี้

ความเชื่อ “ชาวกูย” คือ “แกลมอ” ซึ่งชาวกูยมีความเชื่อว่า ทุกคนจะมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอย ปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลา ในทุกๆ ปีชาวกูยจะจัดให้มีการแสดง “แกลมอ” เพื่อบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งสิทธิ์ เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ และรักษาผู้ป่วยเช่น
เดียวกับ “โจลมะม๊วด” ของเขมร หรือ “โส้ทั่งบั้ง”

“โจลมะม๊วด” เป็นพิธีกรรมความเชื่อของ “ชาวเขมร”  ที่จัดขึ้นเพื่อการรักษาผู้ป่วย ที่ไม่สามารถหาสาเหตุของการป่วยได้ ซึ่งมักเชื่อว่าผู้ป่วย ถูกคุณไสย์ หรือ ถูกกระทำจากสิ่งเร้นลับ ตลอดถึงวิญญาณร้ายสิงสู่ หรือเล่นเพื่อบูชาครู


More ...


การเพาะถั่วงอกไร้สารตัดราก


กระแสเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง นับเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านพืชพันธุ์ธัญญาหารของคนไทย ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยสารพิษ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง และการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อสนองต่อระบบทุนนิยม ที่เน้นการผลิตเพื่อการค้า จนลืมว่าพิษภัยที่เกิดจากสารพิษตกค้าง หรือปนเปื้อนอยู่ในอาหารการกิน ทำลายสุขภาพและชีวิตของผูบริโภคไปแล้วเท่าไหร่


More ...
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
http://www.surinrelations.org
สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
เลขที่ ๑๑๐ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๕๒๐๕๓๖และ๐๘๑-๒๖๕๕๓๕๒
E-mail : warisara_lee@surinrelations.org

Visitors : 25892
Ready Website Service